Nagy Robi blogja

Pannonhalmi bortörténet 1802-1914

Az időszak első évei a birtokok visszaszerzésével és új ültetések létrehozásával teltek. Ezt a folyamatot nagymértékben elősegítette a napóleoni háborúk által teremtett agrár konjunktúra, amelynek következtében a javuló piaci lehetőségek miatt a jövedelmek is növekedtek. Azonban ez az áldásos állapot nem tartott soká. Az 1809-es győri csatavesztés után a környéket francia csapatok szállták meg, akik a pincék jó részét teljesen kifosztották. A mintegy 3200 akó bencés urasági borból például mindössze 1200 maradt.

Pannonhalmi bortörténet 1526-1802

A török hódoltság időszakában a Sokoró területe osztozott az egész ország, s különösen a végvár-vidékek sorsában. Az első időszakban viszonylag enyhébb pusztítást szenvedett (az 1529-es, 1532-es török hadjáratok idején), de Székesfehérvár 1543-as eleste után már szinte mindennapossá váltak a törökök rablásairól, pusztításairól szóló hírek. Alsokon, amelyet ezidőtájt kezdenek Szent Mártonnak, Győr Szent Mártonnak nevezni, egy 1531-ből származó portaösszeírás szerint még 52 portával találkozhatunk, az egy évvel későbbi török dúlást követően ez a szám nagyjából felére csökkent.

A Pannonhalmi borvidék története az államalapítástól 1526-ig

A törzsi-nemzetségi rend teljes felbomlása és a keresztény Európához való közeledés időszakában, elsősorban Géza fejedelemségének idejétől kapott új lendületet a hazai és ezen belül a sokorói szőlőtermesztés. Ebben óriási szerepet játszottak a nyugatról, német, francia, cseh, olasz földről érkező szerzetesek, akik elsődleges feladatnak a keresztény hit terjesztését és a nyugati társadalmi-gazdasági viszonyok mielőbbi megteremtését tűzték ki célul.

Fagyosszentek időszaka

Épp a fagyosszentek időszakában járunk, s valóban úgy tűnik a több évszázados hagyományok és népi megfigyelések rejtenek sok igazságot. Pongrác, Szervác, Bonifác idején, nagyjából Szent Orbán napjáig sok vidéken kellett és kell tartani enyhe fagytól, jelentős lehűléstől. Ennek okát már a 19. század meteorológusai is vizsgálták, a lehűlési időszak rajtunk kívül az egész közép-európai térségben érzékelhető.

Néhány adalék a magyar bortörténet ismeretlen időszakaihoz 1848-1849

1848-49-es forradalom és szabadságharc időszaka döntő változásokat hozott az ország életében. Az 1848. évi áprilisi törvények elfogadásával a polgári átalakulás útjára lépett hazánk, s jelentős gazdaság ,politikai és társadalmi változások kezdődhettek meg.

Kik voltak a bucháriusok?

Amikor régi korok bortörténetéről olvasgatunk, gyakran említik a középkori bortermelő települések esetében a pohárnok kifejezést, általában a bucharius kifejezéssel. A bucháriusok lényegében a modern sommelierek elődei voltak, ha nagyon meg akarjuk erőltetni a fantáziánkat... Mindenesetre ők voltak akik a korai középkorban a királyi birtokok és az ispánsági központok ellátásáért, elsősorban jó borral való ellátásáért feleltek. Hogy szerepük milyen fontos volt, bizonyítja, hogy vezető ispánjuk(comes) is volt.

Széchenyi a magyar borról

Gróf Széchenyi István (1791-1860) a reformkori Magyarország egyik legnagyobb személyisége köztudottan nem vetette meg a jó borokat. Ifjú kora idején - amikor különösen sokat utazgatott és gyakran nézett a pohár fenekére - volt alkalma megismerni a világ akkori legismertebb borait.

Egy könnyű, de komoly Chardonnay

Pénteken Kapuváron tartottam egy kis balatonboglári borokból válogatott borkóstolót, s igyekeztem néhány jól bevált és ismert bor mellé egy két újdonságot beletenni, mármint olyat, ami nekem újdonság, ezzel is fokozva az év alatt elfogyasztott különböző borok számát...

Mit is jelentenek az új címkejelölések?

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az új borokon megváltozott a címke-felirat és több újdonság is megtalálható a borok minősítésénél. 2009. augusztus 1. óta már az európai uniós jogharmonizáció és új borreform keretében új minősítési kategóriák vannak érvényben, s a címkék felirata is fokozatosan átalakult. Lényegében 2010 december 31. után történt meg az átállás teljes mértékben. Megszűnt a hagyományos minőségi, táj és asztali bor megjelölés.
Helyette a következőket találjuk:

A Nyugat-magyarországi Egyetem bora választás 2011.02.02.

Idén 11. alkalommal választottuk ki a Nyugat-magyarországi Egyetem borait, amelyek egy éven keresztül hivatalosan is az egyetem reprezentánsai lesznek. Az egyetem valamennyi kara képviseltette magát a társadalmi zsűriben, ahol magam is jelen lehettem az Apáczai kar képviseletében. A megmérettetést évek óta az egyetem és a Soproni Bormarketing műhely közösen szervezi. A kritériumok a megszokottak voltak, a boroknak, borászoknak meg kellett felelnie bizonyos mennyiségi és árfekvési kritériumoknak, amelyek sok tekintetben behatárolták a versenyen indulók lehetőségeit.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Nagy Robi blogja csatornájára